13. -14. 11. 2015 Workshop ABA terapie s prof. MACEom

21.09.2015 13:26

ACVA o.z.

Vám ponúka jedinečnú príležitosť na Slovensku zúčastniť sa na workshope o využití ABA terapie pri práci s deťmi.

 

Prof. F. Charles Mace:

Workshop: Komplexný ABA terapeutický proces pre poruchy autistického spektra a súvisiace ochorenia

Od diagnostiky autizmu k ABA terapii, intervečné možnosti ABA terapie pri problémovom správaní

COMPREHENSIVE ABA TREATMENT PROCESS FOR

ASD AND RELATED DISORDERS                    

v dňoch 13.11.od 13:00-19:00  a 14.11. 2015 od 8:30 - 17:30

na Sasinkovej 2, v Bratislave.

Workshop bude tvať 14 vzdelávacích hodín a bude prekladaný do slovenského jazyka. Lektorom je certifikovaný behaviorálny analytik prof. F. Charles Mace, PhD, BCBA-D z Center for Psychological Studies na Nova Southeastern University, Florida, USA.

Po ukončení školenia absolventi obdržia certifikát o absolvovaní workshopu. Worhshop je akreditovaný Komorou psychológov, počet kreditov 14 (v prípade záujmu o kredity si účastník doplatí 4,20 Eur.)

Cena kurzu: 150 Eur * zaplatené do 20.10.2015

                     165 Eur zaplatené od 21.10. 2015  

V prípade záujmu sa prihláste najneskôr do 2.11. 2015 na vyskum.autizmus@gmail.com, kapacita účastníkov je obmedzená!

Prihláška:

docs.google.com/forms/d/1QYOXVEO3gEEkclh8I5siAvAAqrjyBGGPW47dOUwqn1g/viewform

*Podmienky účasti: Do workshopu budú zaradené iba tí záujemcovia a záujemkyne, ktorí zaplatia poplatok v stanovenom termíne. Tento poplatok je nevratný. Slúži na pokrytie nevyhnutných nákladov spojených s prípravou a organizáciou kurzov. Jeho uhradením vyjadrujete súhlas s podmienkami účasti. V prípade vašej choroby v čase trvania workshopu akceptujeme, ak za seba pošlete náhradníka/čku. Prihlásením na workshop súhlasíte s týmito podmienkami.

 

Individuálne konzultácie:

Prof. Mace zároveň ponúka individuálne konzultácie, diagnostiku a terapiu detí pre rodiny platené podľa dohody, ktoré sa uskutočnia len na vlastnú žiadosť rodiny. V prípade záujmu kontaktujte vyskum.autizmus@gmail.com.


Podrobný program:

Ako sa dá využiť  ABA terapia pre deti s autizmom a inými vývinovými poruchami

Aké sú princípy a ciele ABA?  Prečo učenie funkčných zručností odstraňuje problémové správanie? Ako vyhodnocovať efektivitu a určovať merateľné ciele, dôležitosť sústavného sledovania.

Princípy ABA (aplikovanej behaviorálnej analýzy)

ABA terapia predstavuje 70 rokov terapeutických postupov založených na výskume, ktorý je východiskom terapeutických postupov používaných v ABA.  Aké sú princípy ABA? Ako vieme zhodnotiť efektivitu liečby? Pre koho je ABA určená?

Akú sú primárne ciele ABA pri poskytovaní služieb rodine?

Vyvinutie funkčných zručností za účelom dosiahnutia samostatnosti. Minimalizovanie správaní, ktoré sú nie bezpečné a vylučujú deti z bežného prostredia. Integrácia detí s PAS do bežného vzdelávacieho a komunitného života. 

Akým spôsobom ABA ovplyvňuje problémové správanie u detí?

Zisťovanie príčiny problémového správania u dieťaťa. Použitie funkčných zručností alebo problémového správania je otázkou výberu. Význam a efekt učenia nových funkčných prosociálnych zručností. Aké sú postupy v prípade pretrvávania problémového správania?

Ako v ABA určujeme terapeutický zámer a merateľné ciele?

Prečo je v ABA dôležité objektívne si stanoviť ciele? Ako rozdeliť behaviorálny cieľ na menšie ciele a ešte podrobnejšie progresívne časti? Význam zažívania úspechu pri učení pre dieťa. Prečo je dôležité dávať si realistické ciele nastavené na súčasné schopnosti a primerané k tempu učenia. Dôležitosť sústavného vyhodnocovania zvládnutých čiastkových cieľov pre každý konečný cieľ.   

Ako prebieha liečebný proces?

Aké sú možnosti palety posilnení pre učenie funkčných zručností u dieťaťa? Prečo je dôležité vytvorenie dobrého vzťahu s učiteľom, ktorý sa stane zdrojom pozitívneho posilnenia. Ako dosiahnuť  kooperáciu s inštrukciami. Procedúra „Discrete Trial“. Analýza úloh pri učení komplexných zručností. Situačné učenie. Učenie na udržanie zručností a s cieľom generalizovať zručnosti. Kedy je nevyhnutné explicitne liečiť problémové správanie?

Prečo je dôležité zostaviť program skúseným odborníkom a následne ho dlhodobo sledovať